liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0935.464.109

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Lập dự án đầu tư và quản lý dự án.
- Tư vấn xây dựng, thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thẩm tra thiết kế, tổng dự toán – dự toán công trình xây dựng.
- Tư vấn đấu thầu. Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán).
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng. Giám định thương mại.
- Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật đô thị. San lấp mặt bằng.
- Trang trí nội ngoại thất. Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại thất, thiết bị công nghiệp.
- Khảo sát trắc địa công trình. Khảo sát địa chất xây dựng công trình.
- Giám sát thi công xây dựng công trình cầu, đường bộ và dân dụng. Thiết kế công trình cầu, đường bộ.
- Giám sát công tác lắp đặt điện và thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp
- Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực;
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình.
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng.