liên hệ

Hãy nói lên ý kiến của bạn

Hotline

0935.464.109

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

1. Giám đốc: Ông Nguyễn Tấn Nhơn
2. Phó giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Trung
3. Phó giám đốc: Bà Lưu Thị Bích Phượng
4. Phòng kế toán: Bà Nguyễn Thi Chuyên
5. Phòng HCNS: Bà Nguyễn Thị Tấn Uyên